Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tilkişah

Arı

Çürük İn

BÜMAK İTÜMAK
Eserönü

Karaguz Ini

BÜMAK
Dereköyü

M 15.92 Sütleyin

Köçekkıran

Yk 3-91

Sazak İni

ANMAK
Tavabaşı 1

Yağcılar 1
(M2)

DEÜMAK
98/1

DEÜMAK
Dipsiz

98/2

DEÜMAK
Yk 30-31

M 16.92 Top Taşlı Bugaz

Yılanlı

Akmescit

Didim