Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
93/1

DEÜMAK
Apollo

Aslanini

Beşikçi

EMAK
Cevizli

Kesekaya

Çiftlik

Delik

DEÜMAK
Kızık

Maden 2

Magasa

Selçuk

Uyuzdere

Andıkini

MAD
Asarlık

MAD
Aven N2

Aven O1

M 18.92

C 3

Bozanönü