Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Dibektaşı Düdeni

K 7

Satzmal

M 24.92 Deyaz Küyü

Ballık Kuyu

ANMAK
Kanyon

BÜMAK
Adsız (Silifke / Kanlıdivane)

Yk 306-91 / Yosun

Susarnıcı

Tavanlı 1

Tavanlı 2

Yedi

Akrepli

BÜMAK
Yk 31-32-33

Akdağ 1

Akdağ 2

Aktepe

Alışlı Delik
(TU 3)

BÜMAK
Ardıçlı Delik Yanı

Arılar Düdeni A