Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
K 1

K 2

K 3

K 4

K 5

Kokarot

DEÜMAK
Konyaönü

Kurugöl 1

DEÜMAK
Kömürini

Kumboğazı

Kurtlukarın Deliği 3

Kurucaova

Kurugöl 2

DEÜMAK
Kutlukar 1

Kutlukar 2

Kuzey

Küçüksülek Düdeni

Kürtini

Mart Çukuru Deliği

Mula Düden