Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Ölçüm Almaz Deliği

Peynirlik Deliği

Ramazan

Sarayönü

Soldere

Berendi 1

DEÜMAK
Alacaışık

99/1

DEÜMAK
Suludere

Altınlı 2

DEÜMAK
Berendi 2

DEÜMAK
Buğu

MAD
Cihan Kastı

DEÜMAK
Çatal Obruk

DEÜMAK
Alanya

K 12 Karatop

Şimal Obruğu

T 1

MAD MTA
T 2

Taşbaşı Yaylasındakı Mağara