Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Taşbaşı Yaylasındakı Mağara

Tbe 1

Tbe 2

99/2

DEÜMAK
Alyaz

Berendi 3

DEÜMAK
Buharçıkan Delik

Cingörez Uçurumu

Çatal Obruk 2

DEÜMAK
Akkayanın Yarığı

Ulyak Obruğu

BÜMAK
Topun Dibi 4

Toprak Düden

Topun Dibi 1

Topun Dibi 2

Topun Dibi 3

Tuztaş 2

DEÜMAK
Üçgöz Karlığı
(Öbeğin Alağı Karlığı, Üçgöz Karlığı 1)

BÜMAK
Üçgöz Karlığı 2

BÜMAK
Üçgöz Karlığı 3

BÜMAK