Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Bicikli

Yalburt Yaylası
(Şangır Mağaza obruğu)

Yelbeyli/ Kaleönü

Yel Deliği
(Aktaş)

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 1

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 2

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 3

Yukar Çal Mevkii Karlığı 4

Yukar Çal Mevkii Karlığı 5

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 6

Yukarı Çal Mevkiinde Kovuk Ve Yarıklar

Zilliler

Karga Sekmen Oruğu

ASPEG
Çatırık

BÜMAK
Çoban Düştüğü

DEÜMAK
Damık

Bülüçalan Oruğu

ASPEG
Geyran 1

ASPEG
Eşref Düştüğü

BÜMAK
Yk 34-91