Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kör Obruk

Kör Obruk

Kördiken Obruğu

BÜMAK
Kös Bucağı

Kuşegenindar

Murat

BÜMAK
Sırtlanini

Tarlaortası Düdeni

BÜMAK
62 Ve 63 No.Lu Mağaralar

Belpınar Karain

M 30.92 Alıç

Pabuçkaya Obruğu

BÜMAK
Okluca 1

DEÜMAK
Orbuk

MAD
Oynarca
(Onyarca)

Öğüdeliği

BÜMAK
Öküzlü

DEÜMAK
Ören Çatağı

BÜMAK
Şahinin Mağarası

Düden Oğu Düdeni
(mermer ocağı düdeni)

ASPEG