Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Çardak

KMG
Gürlek

BÜMAK
Y-C01

Kurtini

Suçıktı

Pasperan

BÜMAK
İnönü

MTA
Çamlı Mağarası

MAD
Ayıgölü Düdeni

Çift Giriş
ASPEG
Zeytintaşı

MKB
Ayı Gölü Düdeni

Fotoğraftan Harita
Çift Giriş
ASPEG
Büyükpınar

Sugözü

MTA
Yassıgeçit

MTA
Mehmet'in Obruğu 2
(6 No.lu Mağara)

İplikçiler

O'MAG
Peynirini

DEÜMAK BÜMAK
Devini

MTA
Feleğin Ini

ANMAK
İnönü

MTA BAT