Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
44 No.Lu Mağara

52 No.Lu Obruk
(Megadoline)

54 No.Lu Mağara

Arapbeleni

Ardıçpınar

Asar

BÜMAK
Asarönü Eren Kuyusu
(Örenkuyusu)

MTA
Eşek Karlığı

BÜMAK
Bıyıklı Düdeni

Yk 4-91

M 32.92 Sarnıçaltı

Ayıini

Ayvatan Düdeni 1

Ayvatan Düdeni 2

Bademli 1-2-3 İnleri

Balıcak

Bana Ne Obruğu
(39 No.lu mağara)

Bayındır
(Elif)

Bekçi Taşı Düdeni

Belbaşı