Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Beldibi -Sığınak Yeri

Bininci P30 Obruğu
(20 No.lu Mağara)

Günnecik Yaylası Düdeni

BÜMAK
Boynuzluin
(Bibiş ini, Bibiş)

Büyük Mağara

Büyük Dolin Obrukları 1

Büyük Dolin Obrukları 2

Büyük Dolin Obrukları 3

Cehennem Obruğu

Cıvık Obruğu

BÜMAK
Üçağız

Cula Deliği Obruğu

BÜMAK
Cula Obruğu

Culadeliği 1

BÜMAK
Culadeliği 2

BÜMAK
Çan Deliği
(22 No.lu Mağara)

Harun Ini

Çift Delik
(23 No.lo Mağara)

Çobanoğlu Obruğu

Çürücüin