Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Çürücüin

Dans

Dar Küçük Delik
(26 No.lu Mağara)

De-Eskalasyon Daa Çukuru
(24 No.lu Mağara)

Demirciler

Deri Obruğu

Dipsizin

Domuzburnu/ Gurma

Diyrekdibi

BÜMAK
Duran Obruğu
(17 No.lu Mağara)

Düden

Düdenönü

Erik Ini

Erkeç Alanı

Gelin Karlığı

BÜMAK
Gergedan Obruğu
(38 No.lu Mağara)

Gök

Gökçebelen Düdeni 1

Göktaş

Gölcük Obruğu 2

BÜMAK