Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kadir

Kalp Kapo Obruğu
(YK 51)

Karacalı

Karlık 4

BÜMAK
Karanlık Sokak Deliği

Karlık 2

BÜMAK
Karlık 3

BÜMAK
Karlık 5

BÜMAK
Karlık 6

BÜMAK
Karlık 7

BÜMAK
Kaş

Katranlıyaylı Düdeni

Kemer

Kemik Çukuru

Elmalı 2

MAD Bursa
Macar Düdeni

BÜMAK
Mesut'un Obruğu
(2 No.lu Mağara)

H-C53

Kilise Obruğu
(Karakeçi)

Konum Yanlış
Kişmir Düdeni 2