Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Koca Oruk

MTA
Morca Alana Kıloro
(Tintin)

Koca Düden Mağarası

MTA
Kocain

Kocain

M 03.92 Göl

Macarini

Oruç Düdeni Mağarası

Koyunini

M 02.92 Gölcük

M 01.92 Küçük

Peynir Düdeni

Zeytinlitaş

H-C60

Sarıçınar Sığınağı

Sarpçabaşı Düdeni 2

Sarpçabaşı Düdeni 3

Serabeli Dipsizi

ASPEG AKÜMAK
Sıkışmış Obruğu
(40 No.lu Mağara)

Sinekli Mağara