Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kaş Mağaraları Mağara No: 1

Sarıhacılar Saklı Çalı

Tokmaklar Düdeni

Yk 224-91 Karasay 3

H-C66

Sumaklı Düdeni

Şişmanın Mağarası

MTA
Telef Ağa Obruğu

ASPEG
Topseki Düdeni

Tu 33-89

Tu 21-89

Tu 31-89

Tu 34-89

Tu 35-89

Tu 36-89

Tu 38-89

Tu 39-89

Tu 4-89
(Söğütçük Subatanı)

Tu 40-89

Türbe Düdeni