Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kaval Cıngırı

ASPEG
Yeşilbağ

HÜMAK
Kemer

Toptepe
(Zozlu)

Büyük Harman Mağarası
(H-C54)

MTA
Subatan 2

Maden

Eşekçayırı Düdeni

ASPEG
Beşikdağ

Solo Boy
(35 No.lu Mağara)

Sokmak

S1c
(Gökol Mağarası)

Dumanlı 1

Tepesidelik Mağarası

MTA
Cihanbeğendi

Atatürk'Ün Çiftliği Düdeni

DEÜMAK
Gümbür Düden

ASPEG
Çatalpoyra 1

Rüzgarlı Düden

S7c