Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Aşağıçerçi

MAD
Mahalbaşı

Salur

MTA
Tuzla

Sinabiç

Mandaldağ Ocak
(Mandaldağ Ocak - Pres de Salihler)

Arap İni Yanı Düdeni

BÜMAK
Yukarı Baliönü

ASPEG
Geyikbayırı

Konum Yanlış
MTA
Z 4c

Delikağzı

BÜMAK
Kaşar Deliği 2

UMAST MAD Bursa
Bacaini

BÜMAK
Arılı

MTA
Döngel

MTA
Sırtlan İni

MAD Bursa
Bozoluk Mağarası
(Boğazoluk)

Çift Giriş
ASPEG MTA
Pınarlı Düdeni

Bozoluk

Fotoğraftan Harita
Çift Giriş
ASPEG
Ayazma Soğuk Su