Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Sanlı Düdeni

Fotoğraftan Harita
MAD
İncirli Gökmağara
(Suluin)

MTA
Sıcak Mağara

MAD Bursa
Küpçü Hacı Recep

O'MAG
Bulut Deliği

Karataş Düdeni

99/3

DEÜMAK
Yazkonağı 2

MTA
Verme Dağı Düdeni (Çıkış Ağzı)

Fotoğraftan Harita
ASPEG
Güvercinlik 1 Ve 2

BÜMAK
Aşiraf Subatanı

O'MAG
Yalandünya

Sakçalık Düdeni
(Bey Dağı Düdeni)

Vitrin
BÜMAK İTÜMAK
Yarılgan

DEÜMAK İZMAD
Çamlıkbaşı

MAD Bursa
Karadiyin Maanı

BÜMAK
Kabanbaşı

MTA
Sulukuyu

Gözbaşı

DEÜMAK İZMAD
Delik Pınarı

DEÜMAK