Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Y-C27

Delik Obruğu
(13 No.lu Mağara)

Yassıkaya

Yk 89

Ulubük

Küçük İhsaniye

MTA
Kaynar

Akçasu

O'MAG
Ejder-2

Fotoğraftan Harita
MAD
Körpınar

İnderesi Düdeni

ASPEG
88

KMG
İtulumaz I

Cinas Gediği Kesteli

MTA
Erdal Şekeroğlu
(Naldöken, Bilinmez)

ASPEG BAT
Kurudere

DEÜMAK İZMAD
Geyran Düdeni

ASPEG
Arap İni

BÜMAK
Ceneviz-3

BÜMAK
Kapıkaya

MTA