Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çamlıca

MTA
Sarı Kristal

DEÜMAK MTA
Karapınar

Büyük
(Harbiye)

Cam Üfleyicisi
(3 No.lu Mağara)

Körkuyu 1

MAD
Arıtaşı

MTA
An Taşı

Güvercin Deliği

Akşamgüneşi
(Pavli)

Papıl

Çovurma Tepe Kuylucu

BÜMAK
Kokurdan 2
(Buzluk)

ASPEG
Fasih Suyu

Hallıoğlu Başı Mağarası

ASPEG
İnhisaraltı

MTA
Maymunlar

Buz

Kızılalan Düdeni
(Kızalan Düdeni, Koroş Düdeni)

MTA
Hanarkası İni 2

MTA