Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tekesuyu

BÜMAK
Sarnıçkaya

Konum Yanlış
MTA
Hanarkası İni 2

MTA
Yerik 2
(Susuzlar)

DEÜMAK İZMAD
Gürleyik 1

MTA
Peynirini

Arpalık 2

MTA
Nusret Düdeni

MTA
Kuşkayası 2

ASPEG
Topçam

MTA
Soğancı

ASPEG
Saklısu Düdeni

MTA
Ekşioğlu

Belören Düdeni

MAD
H-C102

MTA
Gücüksu

MAD
Piynar

MAD Bursa
Tahir Tepesi Dipsizi

MAD
Çobanyatağı

MTA
İshaklı