Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tütün Han Mağara Ve Livas

O'MAG
Kuzguncuk

KMG
G Eklem

Çıngıraklı

ASPEG
Armağan 2

MAD
Deliktaş

MTA
Soğuksu

BÜMAK
Eşkina

Ra-4 Galeri

Ramazan Deliği

Sultan Çukuru

ASPEG
Efemçukuru

Buzluk

BÜMAK
Erenler

MTA
Maden Galerisi

Z 7c

Yer Çöküğü Düdeni

Sumaklı

O'MAG
Kartiçi Koyağı

MTA
Ormancı

MTA