Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Orbucak Taşı

TMF
Cevizdibi Düdeni
(Cula Düdeni)

Esenli Düdeni

MTA
Karamıkini

MTA
Akar Donar

MTA
Kapaya

DEÜMAK İZMAD
Hanarkası Ini 1

MTA
Güvercin İni

MTA
Karatepe Öşeke
(Öşekçi Eşekçi)

MTA
Kocaçayırlar

MTA
Kayadibi

DEÜMAK İZMAD
Dumanlıkaya

MTA
Şahinköy

MTA
Ağlıca

MTA
Buzdeliği

MTA
2000/1

DEÜMAK
Dereçalı

Salman Mağarası

ASPEG
Dumantüten

MTA
Yarılgan Düdeni