Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Mahmatlar

MTA
Kayapa

MAD Bursa
Peynirini

MTA
R. Eklem Mağarası

Filbaşı

MTA
Ecinli

MTA
Peynirini

BÜMAK
Bicikli Obruk

MTA
Ardıçsuyu 3

O'MAG
Buzlu Badem

BÜMAK İTÜMAK
Gökdere
(Kara Mağara)

DEÜMAK İZMAD EMAK
Mazman

Cula Deliği

BÜMAK İTÜMAK
Hanyeri (Tütünlük)
(Tütünlük Mağarası)

MAD Bursa
Suçıkan

U 39c

Kaklıkdağıdibi Deliği

Türk Kuyusu
(11 No.lu Mağara)

Ciyak Kar Deliği

MAD
U13c