Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Türk Kuyusu
(11 No.lu Mağara)

Tepebaşı

MTA
Şın Şın

MTA
Samet

İTÜMAK Galeri
Cula Deliği

BÜMAK İTÜMAK
U 48c

Kızlar Sarayı

MTA
Cula Deliği

MTA
Kartallık Düdeni

Turunçpınar İsli

MTA
Kale 2

BUMAD
Gürleyiksuyu
(Gürlevik)

MTA
İtalyanlar Düdeni
(Ağaçtepe Düdeni)

MAD
İnlice Boğazı Düdeni

Kızılca Gölcük Düdeni

Üstüaçık

MTA
Kuyutarla 1

MTA
Herifin Söktüğü Yer Ii

Akbaş'In Obruğu

BÜMAK
Boğacık Düdeni

MTA