Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kemikli

Karain

MTA
İnönü Yaylası

MTA
Deveci Obruğu

Büyük Dipsiz

MTA
Merdivenler Obruğu
(1 No.lu Mağara)

Alacaağızı

Mağaza

MTA
Buz Küpü
(15 No.lu Mağara)

Yk 92

Güzelsu Düdeni

BÜMAK
Tu 32-89

Meşrutiyet
(Mağaraaltı)

Çarkini

Koruköy
(Koruköy mağarası)

Galeri
Buz Kuyusu

BÜMAK
Yukarıkışla

Deri Obruğu

DEÜMAK
Değirmenkaya

MTA
Kurtdüzü Düdeni

ASPEG