Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Geven Eşiği Düdeni 2

Karanlıkini

ANMAK
Buz Küpü
(15 No.lu Mağara)

Cılga

MAD
İçmepınarı

Daniel

Büyük Dipsiz

MTA
H-C54 1

Çatal Tepe Düdeni

MTA
H-C45

Meşrutiyet
(Mağaraaltı)

Merdivenler Obruğu
(1 No.lu Mağara)

K-C45

İnkumu

ASPEG
Soğucak

MTA
Toklu

ANMAK
Tu 32-89

Tırmanış Sabahı
(46 No.lu Mağara)

Kaptanın Mağarası

MTA
İnönü

MTA