Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Gürlevik

HÜMAK
U 47c

Gümüşsayınbaşı

BÜMAK
Karini 2
(Kurşunlu)

U19c

Kemikli

Mağaracık

Taşlı Alan Mağarası

BÜMAK
Y-C22

İnönü Kovuğu

ASPEG
Sarıkaya Kesteli

MTA
H-C80

MTA
Obr2

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Andon Boğazı
(Beşikçi)

Çift Giriş
MTA EMAK
U 37c

Uçuklu Dere Düdeni

MTA
Dalyan

İnilmez İni 2

EMAK
Barıdini

U27c