Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Deniz

MTA
Kilise

KMG
Saklılariniönü

BÜMAK
Kocaçalı Tepe Düdeni

MTA
Bayram Yuvası Düdeni

Kaklık

MTA
Seycağızı

MTA
Aşırlı
(Aşırlıada)

Körkuyu İni

MAD
Karlık

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Manavgat Çay Mağaraları No : 3
(gorges de la Manavgat)

Kulili 1

ASPEG
Maden

MAD
Isli

MTA
Kapılıin

MTA
Zeynepini

Yağdeliği

Korsan

Dışkaya

MAD Bursa
Kayapınar