Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Savruk

MTA
Ali Çoban

BÜMAK İTÜMAK
Balina

KMG
Kütdere

MTA
Köprülü

Çift Giriş
ASPEG
Köprülü

Çift Giriş
ASPEG
Küçük Suluin

MTA
Cingora

MTA
Çağman

MTA
Culalı

MTA
Kayapınar

Küçük Çıkrıkkapı Kuylucu

BÜMAK
Korsan

Karadelik

MTA
Ocak Mağarası

Biteyaz

Merdivenli Mağara
(Birinci)

Değirmen İni

Yukarı Döngelyanı Kuylucu

BÜMAK
Hope 1

DEÜMAK İZMAD