Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Ashab-I Kehf
(Eshab-ı Keyf)

Kadıtarlası

Bozkale

Galeri
Kozaklar Kokurdanı

ANMAK
Sarnıç

Keleş Culu

HÜMAK ASPEG
Keçili

MAD Bursa
Hisarkale

MAD Bursa
Asmacıini

MTA
Zeyniler 2

MAD Bursa
Korsan

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Sulu Obruk

DEÜMAK
Hope 3

DEÜMAK İZMAD
Çağıllıardıç

MTA
Sarpunalınca 2
(Tuna'nın Mağarası)

O'MAG
Cula Deliği 2

Gümüşpınar Köyü 2

BÜMAK
Pelitli 3 Kesteli

MTA
Gavur 2

ASPEG
Gölcük

ASPEG