Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Erk 7

DEÜMAK İZMAD
Y-C10

Paşalar Mağarası

MTA
Ağıl

Kurtini

O'MAG
Değirmenönü

MTA
Menekşe

İTÜMAK
Gelme
(Çingirek)

Kulak
(Şahin)

Karlık Düdeni

MTA
Akbel

MTA
Koca 1

MTA
Kolontaşı

İTÜMAK BÜMAK
Kadirin Boğazı

MTA
Manavgat Çay Mağaraları No:2

Yolbeleni Kesteli

MTA
Sütunlu
(Direkli)

EMAK
Nergis

Kuş Yuvası

MAD Bursa
U16c