Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çıralı İni

ANMAK
Evkaya

MAD Bursa
Mindos
(Mürdos, Merdivenli Mağara)

MAD Bursa
Karakdere
(Karanlıkdere Mağarası)

MAD Bursa
Binlik Tepe

MAD Bursa
Bayrakçı 1

MTA
Kartallık Mağarası

Hevren

O'MAG
Küçük Kalaslı

MTA
Gökçebel Fok Mağarası

Fotoğraftan Harita
MAD
Küçükkale 2

EMAK EGEMAK
Dedetepe 2

MTA
Kurtlukarın Deliği 2
(GO 14/6)

BÜMAK
Ciyaklı Obruğu

DEÜMAK
Meşe Düdeni

Divle Boğazı

Arsa

At Vadi 4

Kocaçalı 2

Vitrin
MTA
Memoçayırı

İTÜMAK BUMAD BÜMAK