Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Küçük

DEÜMAK
Çaltepe

ANMAK
Obr7

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Mağara Önü

MTA
Çalvo

MTA
Bekir In Yeri Düdeni

Fok Mağarası (Fç 02)

MAD
Kral Kızının Mağarası

MAD Bursa
Balcak

ASPEG
H-C81

MTA
Hacıhasanini

MTA
H-C04

Fanta

BÜMAK
Mada Adası

Delik İn

Ocaklıada

Karabeyli İnleri

K-C29

Püren Deliği

O'MAG
Şırlavık Obruğu

BÜMAK