Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Yelbeli Mağarası

ASPEG
İtulutmaz Iii

Arılıin 1

Çovurma Tepe-4

BÜMAK
Heriç İni

BÜMAK
H-C61 Mağarası

MTA
Tu 10-89

Dikmen Yolu Telli Mağara

ASPEG AKÜMAK
Seriyen Kaya

Osman'in Mağarası

MTA
Leletepe
(Tümülüs)

Kartalkaya

MAD Bursa
İncili
(Büyük, Barutlu)

Z 17c

Fok Mağarası (Fç 10)

MAD
Arpalık

Kız Kesen

MAD Bursa
Ortapren Körkuyu

MAD Bursa
Subatan Düdeni

BÜMAK
Açık Mağara

MAD Bursa