Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Açık Mağara

MAD Bursa
Jeronym's Cave

Obr6+

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Çalpınar

MTA
M. Muzaffer Bey Obruğu
(Kurudere)

BÜMAK
Hırsız Yatağı Şelalesi Mağarası
(Tıvoko Nıbge şelalesi)

MAD Bursa
Bozkale 2

Küçük Oruk Düdeni

MTA
Arılar Çukuru
(64 No.lu Mağara)

Mehmet In Deliği 1
(5 No.lu Mağara)

Taş Ocağı Mağarası

MAD Bursa
Ekskavatör Deliği
(12 No.lu Mağara)

Arpatarlası İni

BÜMAK
Çavdar Deresi

Kısık Boğazı

MTA
Kuzuoluk

Taşbaşı Çingirek

MTA
Y-C06

Karasu 19 Küprüsü 1

O'MAG
Apikkaya