Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Koyun Ağılı

MAD Bursa
Devretbaşı

Sudeliği

Yağcılar 2
(M3)

DEÜMAK
Erk 6

DEÜMAK İZMAD
Küçük N1

Değirmenlik Dere

MTA
Fosforlu

Saklısu

BÜMAK
Abdülvahap Ini
(Bahar'ın kovuğu)

BÜMAK
Kara

Tahir

Galeri
Gölcük Ini

Buzluk

ANMAK
Kırobası İni

BÜMAK
Keler

Tümbüldek 2

MAD Bursa
Travers Deliği
(65 No.lu Mağara)

Kurtdere

MTA
Y-C05