Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Küçük N1

Fosforlu

Kurtlukarın Deliği 1
(GO 14/5)

BÜMAK
Değirmenlik Dere

MTA
İki Kapılı İn

EMAK
Sinek Körlüğü

İTÜMAK
Tepesidelik

MTA
Saklısu

BÜMAK
Travers Deliği
(65 No.lu Mağara)

Moyuz Düdeni

Mağaracık

Abdülvahap Ini
(Bahar'ın kovuğu)

BÜMAK
Kızıl In

Yarasa 2

Y-C05

Ali Kaya

Gölcük Ini

Kayaönü
(Yalnızkaya)

Ahırkaya

MAD Bursa
Hırsızini Mağarası

Vitrin
MTA