Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kır-1 Mağarası

BÜMAK
Dere Yatağı Mağarası

MAD Bursa
Cedit

Buharlı

EMAK
Göksu

Pisik

Kale 3

BUMAD
Kuteba

Basamaklı

Kanlı

Saatçinin Küçük Mağarası
(Kayaarası Küçük Mağara)

MAD Bursa
Kocaçalı 3

MAD Bursa
Dipsiz

Parsık 2

Galeri
Deve 2

Dar Çukuru

Deve 1

İtulumaz Ii

Arapdede

Kocaçalı 5

MAD Bursa