Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Dülükbaba

Deve

Gavur Harmanı

MAD MAD Bursa
Arkakapıcık

Şekerpınar
(Akköprü)

Balıkkayası

Çamlıbel

Boyalı

MAD
Fok Mağarası (Fç 06)

MAD
Patlak-2

BÜMAK
Takke Uçuran

İTÜMAK
Ballıkoğlu Çukuru

MTA
Mezaroluk

Hamam

MAD Bursa
Haruniye

Meşrutiyet Deliği

Nar

AKÜMAK
İnilmez İni

Vitrin
EMAK
Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 1

Karabacak Düdeni Civarındaki Mağara 2