Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kocain

BÜMAK
Karabayır Düdeni

Karakışla Mağara

Karanlık Delik

Kocakuyu

Çift Giriş
Katırcıini Mağarası

Kişmir Düdeni 1

Kırk Metre Obruğu

BÜMAK
Kızlar Mağarası

Çift Giriş
Kartoz Pınarı Mağarası

Çift Giriş
Kuşini Kuyusu

Kuşoynağı Kuyusu

Maraşpoli Mağarası
(Grotte D'Ermenek)

Çift Giriş
Meliklertaş Alan İni Yakınındaki İki Mağara

Küçükhallaç Obruğu
(Küçük Hallaç Obruğu)

Oynarca Mazarası

Öküz İni

Su Çıktığı

Yerkulağı

AKÜMAK
Söbü Alan İni