Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Durabey Mağarası

MAD
Cula Deliği

ASPEG
Körkuyu Kar Deliği

MAD
İnlik Düdeni

MAD
Karaçaylak Düdeni

MAD
Mağara 1

Zalife

MAD
Sırımkara

MAD
Düden

Fotoğraftan Harita
MAD
Kırkgözler
(Kırkgöz-Suluin)

Kıfı

ASPEG
Asarcıoğlu

MAD
Asarcıoğlu Kar Delığı

MAD
Yk 67

Ağcaşar Barajı I

Yarpuz

MAD
Gölbaşı

MAD
Darı Çukuru

MAD
Ogulin
(Ogulin cave)

Cihanbeğendi 2

DEÜMAK